> Zurück

Huang Gerber Simone

Adresse Haldenstrasse 11
Adress-Zusatz
PLZ 6006
Ort Luzern
Telefon Geschäft 041 211 07 77
Telefon Mobil
Fax
Praxis-Bezeichnung Praxis für Akupunktur und TCM
Praxis-Beschreibung Frau Huang-Gerber, Ärztin, Spezialgebiet TCM & Herr Huang, Uni-Abschluss in TCM in China, Familientradition
Praxis-Webseite www.shengzhendi.ch
Praxis-Email